Terreinreservatie

Huisregels

De belangrijkste huisregels zijn: :

 • Men kan enkel spelen NA het plaatsen van een terreinreservatie via de website/app van Tennis Vlaanderen.
 • Probeer steeds aansluitend te reserveren of met minstens 1u ertussen. Indien blokken van 30min worden opgelaten dan heeft het bestuur het recht om je reservatie te verplaatsen.
 • Men mag nooit spelen onder de naam van een (ander) padellid van K. Excelsior T.C.
 • Een padellid van K. Excelsior T.C. mag gastspelers uitnodigen. Hiervoor moet er een huurtarief betaald worden door het padellid dat de uitnodiging plaatst.
 • Men mag als niet-lid slechts zolang spelen als met gereserveerd heeft: dus men mag niet vroeger beginnen en niet langer doorspelen. Wanneer men speelt meer speelt dan gereserveerd/betaald dan zal het dubbele bedrag aangerekend worden voor de extra gespeelde tijd.
 • Ten laatste om 23u dient men te stoppen met spelen (22u in het weekend).
 • Het geven van betalende lessen is een exclusief recht van de KETC - Young Academy. Het is andere spelers niet toegelaten om betalende lessen te geven op de terreinen van K. Excelsior TC.
 • Laat alles ordelijk en proper achter.
 • Als je niet gaat spelen, verwijder dan tijdig je reservatie
 • Er mag van 10u tot 22u muziek afgespeeld worden ZONDER  andere terreinen of de buren te storen. Vóór 10u en ná 22u mag er GEEN muziek meer afgespeeld worden.

Deze regels dienen strikt opgevolgd te worden om een aangename en transparante werking te garanderen. Hieronder vind je meer uitleg over hoe een reservatie te plaatsen.

Terreinreservaties

Om op de padeltterreinen te kunnen spelen is het verplicht om voor elke speelbeurt op voorhand een reservatie te plaatsen.  De manier waarop je dit moet doen is verschillend in volgende 3 gevallen:

 1. Padellid: terreinreservatie met alleen maar padelleden van K. Excelsior TC.
 2. Gastspelers: een padellid van K. Excelsior T.C.kan 1 of meerdere en gastspelers uitnodigen.
 3. Losse verhuur: je bent geen padellid bij K. Excelsior T.C. en je wilt een padelterrein huren. 

1. Padellid:  terreinreservatie met alleen maar padelleden van K. Excelsior T.C

Onder een normale reservatie wordt verstaan een reservatie met andere padelleden van K. Excelsior T.C. Uitleg hoe je een padelterrein kan reserveren via de website van Tennis Vlaanderen  vind je hier, via de App vind je hier.

2. Padellid: terreinreservatie met 1 of meerdere gastspelers

Je mag als padellid tegen betaling ook gastspelers uitnodigen:

 • De gastspelers kunnen o.a. tennislid zijn van K. Excelsior T.C., van een andere club die aangesloten is bij Tennis Vlaanderen, of spelers met een niet-lid account bij Tennis Vlaanderen.
 • Gastspelers mogen geen  "onbekende" spelers zijn: elke gastspeler moet een account op Tennis Vlaanderen hebben met zijn naam en voornaam.
 • Als je 1 of meerdere gastspelers uitnodigt, dan zal je bij  het plaatsen van je reservatie hiervoor moeten betalen. Dit kan middels te zorgen dat er voldoende budget op je "Saldo" staat in je profiel op Tennis vlaanderen of middels online betaling.
 • Je kan reserveren met gastspelers via de website van Tennis Vlaanderen.  Hoe je dit moet doen vind je hier, uitleg over hoe je dit doet met gebruik van de App vind je hier.
 • Als er niet zal kunnen gespeeld worden omwille van weersomstandigheden, dan is het de verantwoordelijkheid v/d reserveerder om de terreinreservatie zelf tijdig on-line te annuleren (ten laatste 1u15 voor de speelbeurt!). Indien je om een andere goede redenen niet hebt kunnen spelen, dan dien je dit ten laatste vóór aanvang v/d speelbeurt te melden. Een terugstorting is in dit laatste geval niet mogelijk, wel een verplaatsing.
 • Als je laattijdig een gastspeler wilt toevoegen aan een reservatie (minder dan 15 minuten op voorhand), dan dien je dit op voorhand via email te melden aan padel@excelsiortc.be en een overschrijving te doen van het juiste huurbedrag op rekeningnr. BE32 0017 6080 2402 met vermelding van datum, uur en terreinnr.  Als je begint te speelt zonder te reserveren dan wordt de dubbele prijs aangerekend.

Je saldo opladen

Ieder lid van Tennis vlaanderen kan geld opladen op zijn persoonlijk "saldo". Dit kan gebruikt worden om reservatiekosten te betalen. Hoe je dit moet doen via de website van Tennis Vlaanderen vind je hier, uitleg over hoe je dit doet met gebruik van de App vind je hier.

3. Losse verhuur: je bent geen padellid bij K. Excelsior T.C. en wilt een terrein huren

Je kan ook een terrein reserveren als je geen padellid bent van K. Excelsior T.C. door een huurprijs te betalen per terrein. Je betaalt dan voor het hele terrein en er moeten dus geen medespelers opgegeven worden.

Er zijn 2 mogelijkheden: ofwel ben je al lid van Tennis Vlaanderen, ofwel niet. In dit laatste geval moet je eerst een niet-lid account aanmaken op de website van Tennis Vlaanderen. Uitleg over hoe je te werk moet gaan via de website vind je hier, of met gebruik van de App vind je hier.

 • Je bent reeds lid van Tennis Vlaanderen:
 • Je bent geen lid van Tennis Vlaanderen:
  • Je bent niet verzekerd tegen sportongevallen.
  • Als je nog geen account hebt op de website van Tennis Vlaanderen, dan moet je dit eerst aanmaken. (Let op: je bent hiermee niet verzekerd tegen sportongevallen).
  • Heb je reeds een account op Tennis Vlaanderen, dan kan je direct hier reserveren.

Als er niet zal kunnen gespeeld worden omwille van weersomstandigheden, dan is het de verantwoordelijkheid v/d reserveerder om zelf tijdig on-line de reservatie te annuleren (ten laatste 30 minuten voor aanvang!). Indien er om een andere goede redenen niet kan gespeeld worden, dan dient dit ten laatste vóór aanvang v/d speelbeurt gemeld te worden aan padel@excelsiortc.be. Een terugstorting is in dit laatste geval niet mogelijk, wel een verplaatsing. Als je speelt zonder te reserveren dan wordt de dubbele prijs aangerekend.

Let op: als je gaat spelen met een padellid/padelleden van K. Excelsior TC, dan kunnen zij beter het terrein reserveren omdat je via deze weg een huurprijs per terrein betaald onafhankelijk van wie er meespeelt. Er zal geen gedeeltelijke terugbetaling gebeuren als er padelleden van K. Excelsior TC meespelen.

 

Rackets huren

Heb je geen padelracket of padelballen, geen probleem!  Je kan een racket huren aan de automaat / padelkiosk in het clubhuis. Dit werkt met online-betaling en je er wordt een borgbedrag ingehouden totdat je het racket terugbrengt. Je kan hier ook een doos ballen aankopen.